Poros Seni dan Budaya Bali

Friday, 6 July 2018

I MADE NANDA ADI SAPUTERA, JAYANTI MADASAR JEMET LAN NGIDEPANG PITUTUR GURU

 
I Made Nanda Adi Saputera Setata Teleb Ngulik Aksara
CenikJelihpunika kruna sane sandang kaanggen nguningayang dewek silih tunggil sisya SMP Negeri 1 Selemadeg sane mawit saking bongkol gunung. I Made Nanda Adi Saputera ketah kakaukin Nanda, embas ring Mendek, 8 Oktober 2004 saking SD Negeri 3 Wanagiri sane kawiaktianipun nenten ngeranjing ring zonasi SMP Negeri 1 Selemadeg. Sakewanten nenten surud manah ipunne ngulati Sang Hyang Aji majalaran antuk jalur prestasi.
Sisya kelas VIII B puniki seneng nyarengin organisasi. Ipun rumasuk pengurus OSIS masa bakti 2017-2018 taler wau kapikukuhang pinaka pengurus OSIS masabakti 2018-2019. Pinaka pengurus OSIS, Ipun jemet saha ten purun tempal ngamargiang swadharma. Sios ring punika, Nanda taler nyarengin ekstrakurikuler Nyastra Bali. Ipun taler madue hobi sepak bola miwah ngambar.
Pianak kaping kalih saking Ida Ayu Komang Yunika miwah I Wayan Merdana saking banjar Mendek, desa Wanagiri Kauh, kecamatan Selemadeg Tabanan puniki, dahat seneng mlajah nyastra pamekas nyurat aksara Bali. Manutipun, nyurat aksara Bali pinaka seni sane madasar antuk pangrasa. Hobi punika wantah otodidak saha kakantenang ngawit kantun ngranjing ring Sekolah Dasar. Daweg punika gurunipunne nyingakin sasuratanne sampun sakadi sasuratan sang wikan. Majalaran antuk punika, gurunipunne ngicen tuntunan sajeroning midabdabin pacentokan.
Indik prestasi sane naenin kapolihang, nenten sida kasumanangsayain. Saking SD sampun ngamolihang jayanti ring makudang-kudang pacentokan. Daweg ring sekolah dasar naenin dados Juara I pacentokan Nyurat Aksara Bali undagan Kecamatan Selemadeg warsa 2017 miwah juara I ring pacentokan Nyurat Aksara Bali undagan Kabupaten Tabanan sajeroning Posenijar warsa 2017. Saking prestasi-prestasi inucap kaangen jalaran ngruruh sekolah ring SMP Negeri 1 Selemadeg. Ring SMP, ipun ngawit mlajah nyurat aksara Bali ring lontar. Sangkaning teleb mlajah, sida taler ngamolihang juara, minakadi Juara 1 Nyurat Lontar undagan Kabupaten Tabanan ring Porsenijar warsa 2018, Juara 1 Nyurat Lontar undagan Kabupaten Tabanan sajeroning Balipost Goes to School warsa 2018, miwah pinaka duta Kabupaten Tabanan ring pacentokan Nyurat Lontar sajeroning Pesta Kesenian Bali (PKB) warsa 2018. Prestasi-prestasi inucap kapolihang sangkaning jemetipunne malajah lan ngidepang pitutur guru.

Pamargi Daweg Nyarengin Pacentokan Ring PKB 2018
Sakadi sisya pradnyan sane tiosan, riwuse masekolah ring SMP, Nanda mamanah nglanturang pendidikan ring SMA Negeri 1 Tabanan. Ipun taler mamanah nglanturang kuliah ring perguruan tinggi unggulan sakadi Universitas Indonesia (UI) utawi Institut Teknologi Bandung (ITB). Sisya 14 tiban sane madue cita-cita dados pelukis puniki maosang, prestasi sane kapolihang nenten lempas saking motivasi makakalih rerama makamiwah gurunipunne. Ipun nuekang, soang-soang jadma madue hak malajah, nenten ngitungang sapasira, saking dija, miwah ring dija ipun masekolah. Cutetne, PENDIDIKAN ADALAH HAK, BERUSAHA ADALAH KEWAJIBAN.
Pangripta :   Luh Bulaning Dwi rahayu
                      Penyuluh Bahasa Bali  Desa Selemadeg
Share:

0 komentar:

Post a comment

NGIRING SARENG-SARENG NEES PANGLIMBAK COVID-19 RING BALI

PANGUPAYA NAMBAKIN COVID-19

Self-quarantine-is-recommended-for-individuals-who-have-been-directly-exposed-to-the-new-Coronavirus-or-have-history-of-travel-in-infected-or-heavily-populated-areas SAMPUNANG KIJA-KIJA SELAMI PANDEMI COVID-19