Poros Seni dan Budaya Bali

Wednesday, 18 July 2018

MADUE LONTAR TAN UNING DAGINGNE MAJANTEN KAON KAWENTENANE

Ida Bagus Ari Wijaya S.S., M.Si
Kor. Konservasi Lontar Penyuluh Bahasa Bali
Pinaka tetamian budaya saking para panglingsir sane katami saking riin, kawentenan lontar majanten patut kapretenin saha kalestariang becik olih samian angga. Antuk punika, konservasi lontar katureksain dahat mabuat kalaksanayang, sekadi sane kabaosang ketua tim konservasi lontar penyuluh provinsi bali, Ida Bagus Ari Wijaya.
Menawi sampun ketah kauningin, kantun akeh lontar druwen krama sane nenten kapiara becik sangkaning krama nenten purun ngambil wiadin nedunang lontar sane katami saking panglingsirnyane, napi malih nenten samian prasida ngwacen lontar. Rikalaning maosang lontar, krama sampun ajerih sangkaning ring kayun ipune lontar wantah parindikan sane pingit wiadin tenger. Wiwilan sekadi punika sane ngawinang krama nenten purun ngobat abit tetamian lontar sane kaduwenang. Koordinator bidang konservasi lontar penyuluh bahasa Bali Provinsi Bali, Ida Bagus Ari Wijaya S.S., M.Si maosang, lontar kawiaktianipun wantah sarana nyurat daweg riin sadurung wenten buku sekadi mangkin. Sane ngawinang lontar punika kabaosang tenget wantah dagingnyane. Kadasarin antuk punika,  mabuat kawentenane nguwah pamikayun krama ngeninin indik lontar ring Bali, mawinan krama purun mretenin saha uning ring daging tetamian lontar sane kaduwenang. Ari Wijaya nuekang, Dinas Kebudayaan ring kabupaten kota wiadin provinsi dahat mabuat panyarengan ipun sajroning nyaga kalestarian lontar mangda nenten nyantos ical ring kapungkur wekas, pamekas melarapan antuk parikrama konservasi lontar.
Ida Bagus Ari Wijaya ngawewehin, selami pamargin konservasi sane sampun mamargi, wenten makudang pikobet sane kaarepin, sekadi kawentenan minyak sereh murni sane gumanti pinih kabuatang ring pamargin konservasi pangarga ipun mael. Aliter minyak sereh prasida mapangarga nyantos limang atus tali rupiah. Mangda pamargin konservasi lontar prasida antar saha kawentenan lontar duwen krama ring Bali tinas kawentenane, krama banget kaaptiyang mangda nguningayang ring angga penyuluh indik lontar sane kaduwenang, mawinan kauningin data indik samian lontar sane wenten ring Bali.
Share:

0 komentar:

Post a comment

NGIRING SARENG-SARENG NEES PANGLIMBAK COVID-19 RING BALI

PANGUPAYA NAMBAKIN COVID-19

Self-quarantine-is-recommended-for-individuals-who-have-been-directly-exposed-to-the-new-Coronavirus-or-have-history-of-travel-in-infected-or-heavily-populated-areas SAMPUNANG KIJA-KIJA SELAMI PANDEMI COVID-19