Poros Seni dan Budaya Bali

Tuesday, 19 June 2018

TARU PRAMANA, MENGENAL OBAT DI SEKITAR KITA
ALIH AKSARA LONTAR TARU PRAMANA
1b. Om awighnam astu nama sidam
Iki kaputusan taru pramana, duking atita hana anama Sang Prabu Mpu Kuturan, amalaku adudukunan.
Kunang pira laminira sida sidi angusadani, hana pwa masanya maneda bagya, sahananing wang kang tinambanan de Sang Prabu Mpu, hana sata gananya. Sawiji tan hana waras, nahan heto Sang Prabu Mpu Kuturan, ti saya magelang ring angganya dawak, lan tan tuna kedwa anangunya saha ndewasraya ring setra luhuring pamuhunan, genep pamuhunan, genep pwa salek sapta dina.
Tumurun bhatara ring kayangan, asung awawarah, lamakane ruh angarad atatanya ri ya apaparan gunaya suwang-suwang. Wus mangkana, Sang Prabu Mpu Kuturan teher ngarad taru lata trena gulma, pratamanya dating pwa tang wreksa wandira aturnya, “ inggih ratu Sang Prabu punapi awinan
2a. I Ratu maswabawa kadi menggah, tur ngasengin kadi tityang “ Ngandika Sang Prabu” Kene iba bingin, wireh awaka dadi balian, tan sidi nyegerang jani makeneh nakonang te teken I kayu niri-niri, apa gunannyane, kenken dagingnyane mwang dadi anggon ubad apa.
I taru bingin mapamit, Sang Prabu Mpu Kuturan malih ngarad, raris rawuh wit kaselaguwi, sesampune tinake-
2b. nan annuli, matur, tityang mawasta kasela guwi, daging tityange tis, dados anggen tamba loloh rare wawu matuwuh limang rahina, akah tityang anggen uwap.
Tityang taru dadap, wawu rawuh, daging tityang tis, babakan tityange dados tamba bengka ragin ipun katumbah bolong 11 besik, uyah areng, pipis, peres saring, tahap.
3a. Tityang taru kelor, daging tis engket barak nyem, akah panes, dawun tityang dados anggen tamba mata sakit, ra, jeruk-lengis, uyah –areng, saring degdegang, ketelin netranya.
Tityang taru bila, daging panes, dawun engket sami panes, akah dumalada, tityang dados anggen wedak, selid sore wedakin.
3b. tityang taru kalenco, dagig panes, dawun engket babakan panes, akah dumalada, taler tityang dados anggen tamba beteg, ra, kasuna-jangu, yeh cuka.
Kancit rawuh I taru kepuh raris tinakenan, “ ih iba kepuh, iba dadi ubad apa?. Matur I taru kepuh, ratu Sang Prabu Mpu Kuturan tityang ndaweg ngawalenin umatur, punapi awinan I ratu uning sakadi mangkin, ngarad miwah nakenin taru-taru.
Ngandika Sang Prabu, ya ento ane takonang iba, awake jani nuturang.
Raris ida nuturang sahindike, Ida matamban amangguh erang, raris anangun yasa, tur sida molih waranugraha
4a. twah awake juga ane kawarahnugrahin, buka keto, kalih Sang Prabu punggung tiwas kalugrahan juga ngaran taru, olih bhatara sadjayangan.
Matur I taru kepah, inggih ratu ndawegang tityang wireh tityang tan dadokeng kenginan percuma tityang tangkil
Inggih puniki tityang madruwe I taru kepah dados anggen tamba, wawu asapunika nimbal madruwe I taru kepah, tityang I taru kepah, dawun panes akah nyem, babakan anget, dados anggen tamba rumpuh, ra.. pamor bubuk, yeh jeruk-lengis.
4b. tityang taru belatung-gada, daging tityange makadi erkeras engket tityange sane putih, campurin warangan, arak api, kunyit, gamongan ulig anggen tamba ila tityang taru pakel, daging rawuh ring babakan panes, engket tityang barak taler panes, akah rawuh ring dawun-dawun dayuh, tityang dados anggen nuba beling, ra, mica gundil, pamor bubuk, inum.
5a. tityang taru sumaga, daging dawun akah panes, engket dumalada, dados anggen tamba tuju, ra, yeh cuka, temutis, 3 iris
Tutyaang taru kepundung, daging tityang dumalada, akah rawuh ring dawun dumalada, engket putih, daging ne anget, tityang dados tamba beseh ring pipi, ra, maswi, sintok, sembarakena.
5b. tityang poh weni, daging panes, engket tityange barak taler panes, dados anggen tamba ngetug, ra, musi, warirang bang, sembar uluning weteng.
Tityang taru cemangga, daging tis akah miwah dawun dumalada, dados anggen loloh ngebus, engket barak.
6a. tityang taru suren, daging dumalada, akah panes, akah panes, muncuk tityange dados anggen tamba salwiring beseh, ra, temu tis , 11 iris.
Tityang taru sentul, daging panes, dados anggen tamba missing, akah rawuh don anggen ngalolohin, babakan anggen sembar waduk, ra., temu-tis, tigang sisir, uyah areng.
6b. tityang taru sotong, daging anget, rasa sepet, dados anggen tamba pangemped missing, muncuk tityange ulig, anggen papuser ring pungsed, ra, katumbah bolong, 3 lunak.
Tityang taru gatep, daging tis,akah tis, don panes, dados anggen tamba mejen, babakan tityange anggen loloh, gula batu, ulig peres saring, inumakena.
7a. tityang taru pule, daging dumalada, engket panes, akah tis, muncuk tityange dados anggen tamba sungkan ngebus, nyuh matunu.
Tityang taru cemara, daging panes dawun panes, akah dumalada, dados anggen tutuh mata, anak keni pangeger, jaran guying, mwang piwelas, ra, tanah pempatan tigang gemel, cakcak ulig, dawun tityange.
Tityang taru kliki, jarak pagehan, daging panes, don tis, tamba anyang-anyangan, akah tityag anggen loloh, ra, lunak tanek, temu tis, don dados uwap, ra. Bawang adas.
Tityang taru naka, daging nyem, akah nyem, engket putih, ambil dawun tityang tigang bidang, sane nguda-nguda, anggen tamba ngeneb, ra, mica 11 besik, uwapang ring ulun hati.
8a. tityang taru awar-awar, daging panes, don dumalada babakan panes, getah panes, akah nyem, anggen tamba tuju brahma, nbabakan tityang anggen loloh, ra, madu, yeh cenana.
Tityang taru wit jruju, daging tityang tis, don tis, anggen uwap tuju, akah muwah don., ra, bawang adas.
Tityang pullet, daging dumelada don anget, akah tis, engket panes, ta,, beseh ring jriji, akah tityange terapang.
Tityang belingbing, anggen tamba dekah, dawun anggen simbuh, ra, isen kunyit 3 iris, babakan anggen loloh, ra, temu-tis, katumbah limang besik
9a. tityang wit delima, daging dumelada, akah tis, engket panes, anggen tamba nyakitang basing, buwah tityange anggen tamba loloh, ra, taluh syap selem, madu, temu tis 2 iris
Tityang taru tangi, daging anget, getah dumelada, don tis, akah panes, babakan tityange dados anggen tamba uyang, ra, lengis, kapkap 11 bidang
9b. tityang taru kakopok, babakan dumelada, don panes, akah nyem, urap waduk, mobot, sa, babakan, ra. Pulasahi, bawang putih.
10a. tityang buyung-buyung putih, daging panes, don anget, babakan tis, engket tis, ayan akah ttityang anggen simbuh ulun ati, ra, maswi, mica gundil, uyah areng.
10a. tityang tabya dakep, daging panes, akah babakan panes, don tityange anggen loloh ayan, ra, kapkap mica, lunak tanek, temu-tis 2 sisir.
Tityang taru kepel, daging rawuh ring don, akah tis, babakan tityang anggen panyeseh wong beling, ra, tai bebek, madaging gula, pipis peres saring, tahap akena sisanya turuhang ring wetengnya.
10b/ tityang blimbing manis, dawun miwah akah panes, anget babakan tityange anggen … oles sembar anak beling, ra, gamongan, kasunan jangu.
Tityang kasimbukan, daging tityange sami tis, ta, rare keni sasab, ambil dawun tityange, ra, umah kalisaswan, anggen pupuk, tunasang panglukatan ring ida bhatara rihin, ambil ping tiga, gagulung pawone.
Tityang gondola, daging tis , akah tis, getah barak, ta , ngutah bayar, don tityange ..... (bersambung)

Share:

0 komentar:

Post a comment

NGIRING SARENG-SARENG NEES PANGLIMBAK COVID-19 RING BALI

PANGUPAYA NAMBAKIN COVID-19

Self-quarantine-is-recommended-for-individuals-who-have-been-directly-exposed-to-the-new-Coronavirus-or-have-history-of-travel-in-infected-or-heavily-populated-areas SAMPUNANG KIJA-KIJA SELAMI PANDEMI COVID-19