Poros Seni dan Budaya Bali

Tuesday, 19 June 2018

Pakibeh Basa Bali Ring Pangrejeg Globalisasi

I Putu Wahyu Wirayuda,S.S

Panglimbak jaman majanten nenten prasida kaluputang. Ring aab jagat sekadi mangkin, krama Bali kaaptiyang prasida nyaga karajegan basa, aksara wiadin sastra Bali. Nyujur parindikan inucap, kabuatang pangupaya-pangupaya sane nganutin panglimbak jaman.
Bali, selami puniki wantah ngandelang pariwisata sajroning nangiang widang ekonomi. Nanging ring pangelimbak pariwisata inucap, Bali kaaptiyang setata prasida nyaga caciren Bali, sane nenten sida lempas saking seni wiadin budaya, pamekas basa Bali. Paplajahan basa Bali ring pungkuran puniki, karasayang kirang ngadautin kayun para sisya. Mapaiketan ring pakibehe punika, pengurus Aliansi Peduli Bahasa Bali, Wahyu Wirayuda maosang, kabuatang pangupaya sane prasida anut ring panglimbak jaman wiadin teknologi, mawinan basa Bali rajeg saha nenten kantos katilarin. Kawentenan media sosial patut kawigunayang becik risajroning nyobyahang saha nangiang malih basa Bali majeng I Krama Bali sane nuwenang basane inucap. Aliansi Peduli Bahasa Bali taler sampun sering ngunggahang parindikan-parindikan mabasa bali wiadin maaksara bali ring media social, saha kasanggra becik olih krama pamekas netizen. Status sane kaunggahang punika taler kasenengin panyiuan krama wiadin kasobyahang malih ring krama siosan ring makudang-kudang media sosial.

image host
Wahyu Wirayuda nyarengang krama pamekas sane uning ring basa aksara wiadin sastra bali mangda nyarengin makarya konten kreatif sane prasida ngadautin kayun, sepisanan pinaka sarana malajah basa Bali majeng krama Bali wiadin dura Bali
Share:

0 komentar:

Post a comment

NGIRING SARENG-SARENG NEES PANGLIMBAK COVID-19 RING BALI

PANGUPAYA NAMBAKIN COVID-19

Self-quarantine-is-recommended-for-individuals-who-have-been-directly-exposed-to-the-new-Coronavirus-or-have-history-of-travel-in-infected-or-heavily-populated-areas SAMPUNANG KIJA-KIJA SELAMI PANDEMI COVID-19