Poros Seni dan Budaya Bali

Monday, 9 July 2018

DINA MABASA BALI MANGDA PRASIDA KAMARGIANG RING SAMIAN KABUPATEN/KOTA RING BALI

Pidabdab Malajah Basa Bali Becikne Saking Alit
Basa Bali wantah pinaka basa ibu, sangkaning pinaka ibu majanten patut kasayangang wiadin kauratiang. Nanging kasuen-suen, basa Bali sayan katilarin olih krama Bali. Sangkaning punika, makudang-kudang angga ngosahang parindikan punika rumasuk sang ngawa rat.  Wenten raris pidabdab marupa kawentenan penyuluh bahasa Bali, perda kantos wenten dina mabasa Bali. Sekadi pamargin dina mabasa Bali sane sampun kamargiang ring wewidangan kabupaten Badung. Napi malih ring rapat paripurna DPRD irika taler nganggen basa Bali. Punika taler ring kota Denpasar. Ring kota Denpasar sampun kapikukuhang dina mabasa Bali saha sampun wenten surat edaran Walikota Denpasar. Surat edaran Walikota Denpasar wantah katujuang sajroning nyaga karajegan saha kalestariang budaya Bali pamekas basa Bali. Samian instansi rumasuk lembaga pendidikan saking undagan TK kantos SMA/SMK kapatutang nganggen basa Bali nemonin rahina Buda wiadin rahina purnama-tilem. Dina mabasa Bali katureksain dahat becik kalaksanayang, yadyastun kamargiang arahina satunggil wuku. Melarapan antuk punika kaaptiyang prasida nincapang rasa tresna anak alit wiadin yowana majeng basa Bali. Makekalih kabupaten/kota puniki majanten sandang dados tetuladan saha kaaptiyang sida nglimbak ring wewidangan sane tiosan.
Malajah Basa Bali Antuk Dolanan Miwah Gending
Sios ring punika, ring galahe mangkin mabebaosan sane sayuwakti nganggen basa Bali arang pisan kapanggihin. Sane akeh wantah nganggen basa campuran, basa Indonesia macampuh sareng basa Bali. Ring genah sane sapatutnyane dahat nginggilang basa Bali saha patut dados tetuladan sekadi puri wiadin gria, taler sampun akeh sane nilarin basa Bali.  
Share:

0 komentar:

Post a comment

NGIRING SARENG-SARENG NEES PANGLIMBAK COVID-19 RING BALI

PANGUPAYA NAMBAKIN COVID-19

Self-quarantine-is-recommended-for-individuals-who-have-been-directly-exposed-to-the-new-Coronavirus-or-have-history-of-travel-in-infected-or-heavily-populated-areas SAMPUNANG KIJA-KIJA SELAMI PANDEMI COVID-19