Poros Seni dan Budaya Bali

Friday, 15 March 2019

Wimba Teks Doa Mabasa Bali

Puja Pangrastiti Setata Kamargiang Satunggil Ngawitin Parikrama
Om Awighnamastu Nama Siddham
Om bhur bvah svah...tat savitur varenyam...
Bhargo devasya dhimahi...dhiyo yo nah pracodayat...
Om Adityasyaparam jyoti...Rakta teja namo stute...
Sweta pankaja madhyasta...Bhaskaraya namo stute....
Om Anugraha manuharam...dewa datanugrahaka...
Arcanam sarwa pujanam...namah sarwa nugrahaka

Om Hyang Widhi, Hyang Maha Agung, sane ngenterang jagat tri bhuana miwah wit sahananing sane murip iriki ring jagate. Aksi sembah baktin titiang puniki. Mogi sida asung kertha wara nugraha mapica sunar galang, mangda galang apadang.

Om Hyang Widhi, Hyang Maha Wicaksana, ring rahina mangkin, Budha Paing Wuku Uye, ketekan Masehi selikur Juni warsa kalih tali pitulas. Titiang makasami mapupul masadu ajeng malarapan antuk kasredaning manah tur katabaning ati, ngaturang puja pangrastiti nglungsur pamargi sane antar miwah pamatut sajeroning acara puniki.

Mogi Ida Sang Hyang Widhi Wasa miwah prabhawan ida sami sida ledang ngicen pamargi sane becik maka miwah panuntun, mangdane pamargin acara puniki prasida antar tur sidhaning don.

Om Hyang Widhi, Hyang Maha Kinasih, mogi sida ngaksamayang sahananing karma kara miwah karma ksama sane medal saking pikayun, pawacanan maka miwah parilaksanan titiang makasami.

Om Anobadrah kretawyantu wiswantah
Om sarwa karya prasida sidhantam
Om dewa suksma prama cintya ya namah swaha

Om Shanti Shanti Shanti Om

Share:

0 komentar:

Post a comment

NGIRING SARENG-SARENG NEES PANGLIMBAK COVID-19 RING BALI

PANGUPAYA NAMBAKIN COVID-19

Self-quarantine-is-recommended-for-individuals-who-have-been-directly-exposed-to-the-new-Coronavirus-or-have-history-of-travel-in-infected-or-heavily-populated-areas SAMPUNANG KIJA-KIJA SELAMI PANDEMI COVID-19