Poros Seni dan Budaya Bali

image host

Urip Iku Urup

Hidup Itu Nyala

image host

Nandurin Karang Awak

Suluh Ikang Prabha

image host

Sepi Ing pamrih, Rame Ing Gawe

Senyap dalam Pamrih, Ramai dalam Pekerjaan

image host

Memayu Hayuning Bawono

Percantik Keindahan Dunia

image host

Manunggal Kawula Gusti

Bersatu dengan Asal Muasal

Wednesday, 29 April 2020

KORONA

Sekat corona manibénin
Manusa tan bina paksi
Semeng manginyah ngaruruh ai
Maimbuh masemprot sabilang wai
Liu pakeengné satmaka manguci
Mamesuné tuah mangalih isin basang
De suba maosang idupé mani poan
Dedaran ané jani miribang kéweh ban ngenehang
Apa buin maimbuh misi kreditan
Guminé suba manungkalik
Pidan ngarepang sami sagilik
Né jani saling paejohin
Mangda corona tan manibénin
Catur guru tuah utama
Ada né madan guru wisésa
Eda tungkas eda maboya
Marep pakesiar pemerintah
Kapahin pesu itep di jumah
Olahraga pada ingetang
Ramene kelidin pesan
Olah rasa eda engsapang
Nangken galah mangumbah lima
Astungkara corona tuara manglahlah


                                                            Olih : I Tatukung
Share:

Friday, 24 April 2020

BISNIS ABON PINDANG, METU RING MASA GERING AGUNG       Gering agung COVID-19 utawi virus corona majanten banget mawesana kaon majeng kasukertan jagat, punika taler sane karasayang ring Bali. Samian baga ngrasayang pawesana kaonipun sangkaning gering agung Covid. Akeh taler pamikarya ring Bali sane kantos keni PHK. Punika taler sane nibenin pengusaha ring Bali, sangkaning arangnyane orderan ring masa gering agung sekadi mangkin. Nanging sangkaning kawentenan gering agung puniki, ngawinang krama sayan kreatif  saha metu raris kayun krama mungkah usaha.
Sekadi sane kalaksanayang silih tunggil krama ring Karangasem, Ibu Jero. Ring kawentenan gering agung puniki, metu kayunnyane makarya abon pindang. Ring pangawitipun, abon pindang punika wantah kaanggen bekel okannyane kewanten sane makarya ring Denpasar.
      "Sangkaning Covid, galah makarya okan tiange sayan cendet, ngawinang gaji ipun taler ngirangang. Riantukan okan tiange makayunan ngirit, kanikain raris makarya abon pindang mangda prasida kaajeng awuku. Sawitranipun ring genah makarya taler seneng sareng abon sane kaanggen bekel, saha akeh sane mesen” Kadi punika baos Ibu Jero daweg Sukra (24/4/20).


          Usaha kuliner puniki kalaksanayang ring jeronnyane. Satunggil rahina, Ibu Jero prasida makarya 15 porsi abon pindang. Pesenannyane nenten saking wewidangan Jalan Sudirman Karangasem kewanten, nanging taler kantos ring Denpasar. "Mogi ja usaha puniki prasida raris nuku prabea-prabea sane kamedalang satunggil sasih ring kawentenan ekonomi sekadi mangkin. Ageng pangaptin tiang, mangda prasida digelis sekadi jati mula” Sekadi punika pangaptin Ibu Jero.
Manut Ibu Jero, kawentenane sekadi mangkin ngawinang akeh krama sayan kreatif, sakancan selah bisnis prasida kaambil antuk krama.

Share:

Wednesday, 26 February 2020

KECAMATAN SELEMADEG TIMUR NGAMARGIANG BULAN BAHASA BALI

Sekcam Selemadeg Timur Mungkah Parikrama Bulan Bahasa Bali

        Parikrama Bulan Bahasa Bali Kecamatan Selemadeg Timur kalaksanayang ring rahina Anggara Wuku Kuningan, tanggal 25 Februari ring Wantilan Desa Mambang. Parikrama puniki kabungkah olih dane Bapak Camat Selemadeg Timur sane kaangganin olih Bapak Sekcam
, I Wayan Suaba. Ring sambrama wacanannyane, dane nyanggra becik parikrama sekadi puniki taler pinaka cihna nyokong program guru wisesa inggian punika Pergub No. 80 warsa 2018 ngeninin indik “Perlindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara, serta Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali”. Dane taler maosang indik basa Bali sane pinaka Bahasa Ibu nika patut kalestariang mawit saking kulawarga, utamane sane madue anak alit mangda ngawit saking alit kaurukang mabasa Bali. Dane mapangapti ring alit-alit miwah para yowana mangda setata seneng malajahin basa, aksara, miwah sastra Bali. Sampunang gengsi ngangggen basa Bali. Dane taler mapinunas majeng ring angga Penyuluh Bahasa Bali Kecamatan Selemadeg Timur mangda setata sayaga ngemban swadharma puniki lan sayaga nuntun alit-alit lan para yowanane.
Parikramane puniki kategepin antuk makudang-kudang wimbakara (lomba), minakadi: Lomba Nyurat Aksara Bali (SD), Lomba Ngwacen Aksara Bali  (Daa Teruna), Lomba Nyatua Bali Krama Istri (PKK), miwah Parade Dharmagita (Dewasa). Parikrama lomba puniki, pamilet ipun mawit saking dasa desa dinas sane wenten ring wewidangan Kecamatan Selemadeg Timur, minakadi Desa Beraban, Desa Tangguntiti, Desa Tegalmengkeb, Desa Mambang, Desa Bantas, Desa Megati, Desa Gunung Salak, Desa Dalang, Desa Gadungan miwah Desa Gadung Sari. Soang-soang desa ngamedalang pamilet pitung diri, inggian punika duang diri Pamilet Lomba Nyurat Aksara Bali (SD) lanang lan istri. Duang diri Pamilet Lomba Ngwacen Aksara Bali (Daa Teruna) lanang lan istri. Adiri pamilet Lomba Nyatua Bali Krama Istri (PKK), miwah apasang pamilet ring Parade Dharmagita (Dewasa). Sajeroning lombane punika, katureksain antuk dasa diri panureksa, sane kaambil saking angga akademisi, Penyuluh Bahasa Bali, miwah guru basa Bali. Para pamilet sane pinaka jayanthi I, II, lan III ring soang-soang lomba ngamolihang pramana patra, piala, miwah hadiah. Pamilet ring Parade Dharmagita (Dewasa) sami ngamolihang pramana patra miwah bingkisan. Sane nenten ngamolihang jayanthi wantah ngamolihang pramana patra kemanten.
Sekadi sane kawedarang olih manggala prawartaka, indik prabeya sajeroning parikramane punika wantah urunan saking soang-soang desa adat sane wenten ring wewidangan Kecamatan Selemadeg Timur, inggian punika makehnyane Rp 500.000 ring soang-soang Desa Adat. Indik prabeya puniki taler sampun kasungkemin olih dane bendesa alitan lan bandesa adat sajebag Kecamatan Selemadeg Timur daweg sangkep Majelis Alit Desa Adat ring ruang rapat Kantor Camat Selemadeg Timur.
Share:

Thursday, 6 February 2020

NYOKONG PROGRAM PEMPROV BALI, DESA BERABAN, KEC. SELEMADEG TIMUR, NGAMARGIANG BULAN BAHASA BALI

Perbekel Desa Beraban, I Gede Suastika Nyukserahang Pramana Patra, Piala miwah Hadiah Majeng Para jayanthi

Pinaka cihna panyokong majeng daging Pergub No. 80 warsa 2018 ngeninin indik Perlindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara, serta Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali, Pemerintah Desa Beraban, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan, ngamargiang parikrama Bulan Bahasa Bali warsa 2020. Parikrama kalaksanakang  ring  rahina Wraspati Wuku Julungwangi, tanggal 6 Februari 2020 ring wantilan desa irika.
Parikrama Bulan Bahasa Bali Desa Beraban puniki kabungkah olih dane Perbekel Desa Beraban I Gede Suastika. Ring sambrama wacanannyane, dane nyanggra becik utsaha pemerintah provinsi Bali taler sayaga nyokong lan sampun sumanggup nglaksanayang Bulan Bahasa Bali puniki nyabran warsa. Dane taler mapangapti ring alit-alit miwah para yowana ring desa Beraban, sane pinaka pancer jagat, pinaka generasi penerus, mangda kayun tur seneng malajahin basa, aksara miwah sastra Baline. Dane taler mapinunas ring tenaga Penyuluh Bahasa Bali Desa Beraban, mangda sayaga ngemban swadarma sajeroning nuntun ring baga basa, aksara, miwah sastra Bali majeng ring krama desa Beraban sami. Dumogi asung kerta Ida Sang Hyang Widhi, malarapan antuk utsaha puniki prasida ngajegang seni budaya Bali.

Parikramane puniki kategepin antuk makudang-kudang lomba (wimbakara), minakadi: Lomba Nyurat Aksara Bali (SD), Lomba Ngwacen Aksara Bali (Daa Teruna), Lomba Ngwacen Naskah MC (Daa Teruna), Lomba Nyatua Bali Krama Istri (PKK) miwah Lomba Dharmagita (Lansia). Perbekel Desa Beraban maosang, parikrama lomba pamilet ipun mawit saking limang Banjar Dinas sane wenten ring wewidangan Desa Beraban, minakadi Banjar Dinas Teges, Banjar Dinas Gerombong, Banjar Dinas Beraban Kangin, Banjar Dinas Beraban Kauh, miwah Banjar Dinas Pondok. Makasami pamilet teleb lan egar nyarengin parikramane punika. Sajeroning pamargin lomba katureksain antuk nem diri panureksa, sane kaambil saking angga akademisi, penyuluh bahasa Bali, guru bahasa Bali, miwah penyuluh agama Hindu.
Para pamilet sane pinaka jayanthi I, II, lan III ngamolihang pramana patra, piala miwah hadiah. Sane nenten ngamolihang jayanthi wantah ngamolihang pramana patra kemanten. Pamilet sane ngamolihang jayanthi I ring soang-soang lomba inucap jagi nglanturang malih nyarengin lomba ring undagan kecamatan pinaka duta saking Desa Beraban.

Share:
NGIRING SARENG-SARENG NEES PANGLIMBAK COVID-19 RING BALI

PANGUPAYA NAMBAKIN COVID-19

Self-quarantine-is-recommended-for-individuals-who-have-been-directly-exposed-to-the-new-Coronavirus-or-have-history-of-travel-in-infected-or-heavily-populated-areas SAMPUNANG KIJA-KIJA SELAMI PANDEMI COVID-19