Poros Seni dan Budaya Bali

image host

Urip Iku Urup

Hidup Itu Nyala

image host

Nandurin Karang Awak

Suluh Ikang Prabha

image host

Sepi Ing pamrih, Rame Ing Gawe

Senyap dalam Pamrih, Ramai dalam Pekerjaan

image host

Memayu Hayuning Bawono

Percantik Keindahan Dunia

image host

Manunggal Kawula Gusti

Bersatu dengan Asal Muasal

Wednesday, 29 April 2020

KORONA

Sekat corona manibénin
Manusa tan bina paksi
Semeng manginyah ngaruruh ai
Maimbuh masemprot sabilang wai
Liu pakeengné satmaka manguci
Mamesuné tuah mangalih isin basang
De suba maosang idupé mani poan
Dedaran ané jani miribang kéweh ban ngenehang
Apa buin maimbuh misi kreditan
Guminé suba manungkalik
Pidan ngarepang sami sagilik
Né jani saling paejohin
Mangda corona tan manibénin
Catur guru tuah utama
Ada né madan guru wisésa
Eda tungkas eda maboya
Marep pakesiar pemerintah
Kapahin pesu itep di jumah
Olahraga pada ingetang
Ramene kelidin pesan
Olah rasa eda engsapang
Nangken galah mangumbah lima
Astungkara corona tuara manglahlah


                                                            Olih : I Tatukung
Share:

Friday, 24 April 2020

BISNIS ABON PINDANG, METU RING MASA GERING AGUNG       Gering agung COVID-19 utawi virus corona majanten banget mawesana kaon majeng kasukertan jagat, punika taler sane karasayang ring Bali. Samian baga ngrasayang pawesana kaonipun sangkaning gering agung Covid. Akeh taler pamikarya ring Bali sane kantos keni PHK. Punika taler sane nibenin pengusaha ring Bali, sangkaning arangnyane orderan ring masa gering agung sekadi mangkin. Nanging sangkaning kawentenan gering agung puniki, ngawinang krama sayan kreatif  saha metu raris kayun krama mungkah usaha.
Sekadi sane kalaksanayang silih tunggil krama ring Karangasem, Ibu Jero. Ring kawentenan gering agung puniki, metu kayunnyane makarya abon pindang. Ring pangawitipun, abon pindang punika wantah kaanggen bekel okannyane kewanten sane makarya ring Denpasar.
      "Sangkaning Covid, galah makarya okan tiange sayan cendet, ngawinang gaji ipun taler ngirangang. Riantukan okan tiange makayunan ngirit, kanikain raris makarya abon pindang mangda prasida kaajeng awuku. Sawitranipun ring genah makarya taler seneng sareng abon sane kaanggen bekel, saha akeh sane mesen” Kadi punika baos Ibu Jero daweg Sukra (24/4/20).


          Usaha kuliner puniki kalaksanayang ring jeronnyane. Satunggil rahina, Ibu Jero prasida makarya 15 porsi abon pindang. Pesenannyane nenten saking wewidangan Jalan Sudirman Karangasem kewanten, nanging taler kantos ring Denpasar. "Mogi ja usaha puniki prasida raris nuku prabea-prabea sane kamedalang satunggil sasih ring kawentenan ekonomi sekadi mangkin. Ageng pangaptin tiang, mangda prasida digelis sekadi jati mula” Sekadi punika pangaptin Ibu Jero.
Manut Ibu Jero, kawentenane sekadi mangkin ngawinang akeh krama sayan kreatif, sakancan selah bisnis prasida kaambil antuk krama.

Share:
NGIRING SARENG-SARENG NEES PANGLIMBAK COVID-19 RING BALI

PANGUPAYA NAMBAKIN COVID-19

Self-quarantine-is-recommended-for-individuals-who-have-been-directly-exposed-to-the-new-Coronavirus-or-have-history-of-travel-in-infected-or-heavily-populated-areas SAMPUNANG KIJA-KIJA SELAMI PANDEMI COVID-19