Poros Seni dan Budaya Bali

Wednesday, 29 April 2020

KORONA

Sekat corona manibénin
Manusa tan bina paksi
Semeng manginyah ngaruruh ai
Maimbuh masemprot sabilang wai
Liu pakeengné satmaka manguci
Mamesuné tuah mangalih isin basang
De suba maosang idupé mani poan
Dedaran ané jani miribang kéweh ban ngenehang
Apa buin maimbuh misi kreditan
Guminé suba manungkalik
Pidan ngarepang sami sagilik
Né jani saling paejohin
Mangda corona tan manibénin
Catur guru tuah utama
Ada né madan guru wisésa
Eda tungkas eda maboya
Marep pakesiar pemerintah
Kapahin pesu itep di jumah
Olahraga pada ingetang
Ramene kelidin pesan
Olah rasa eda engsapang
Nangken galah mangumbah lima
Astungkara corona tuara manglahlah


                                                            Olih : I Tatukung
Share:

2 komentar:

 1. Corona

  Corona ento musuh ane sing ngenah,
  Sekat Corona tiang stata nawang umah,
  Sekat Corona tiang degeng ngoyong jumah,
  Sekat Corona tiang dadi kapah sunah,

  Nanging,
  Corona mase ngidang ngae tiang iyang,
  Uyang Kanti maguyang,
  Ngenyetang utang,
  Ane sing ngidang ngutang.

  ReplyDelete

NGIRING SARENG-SARENG NEES PANGLIMBAK COVID-19 RING BALI

PANGUPAYA NAMBAKIN COVID-19

Self-quarantine-is-recommended-for-individuals-who-have-been-directly-exposed-to-the-new-Coronavirus-or-have-history-of-travel-in-infected-or-heavily-populated-areas SAMPUNANG KIJA-KIJA SELAMI PANDEMI COVID-19